Kisa Biodlarförening

Kisa Biodlarförening har just startat upp den här sidan. Tyvärr så har situationen med Covid -19 gjort att vi tvingats avboka hela vårt sommarprogram. En liten grupp ansvariga sköter bigårdens bin under ensamarbete. Det vi hoppas på är att kunna genomföra årsmötet på Hargs gård den 21 november kl. 18. Mer information kommer annars närmare datumet.  Vid frågor om föreningen eller biodling i allmänhet, ta en kontakt på hulta_m@hotmail.com.