Kisa Biodlarförening

Program för 2022:

Söndag 3 april.   Kl.18.00 Vårmöte på Hargs Gästgiveri. Vi pratar om aktuella
frågor  för föreningen. En utflykt planeras någon gång i maj. Datum ännu ej bestämt. Vi diskuterar vid vårmötet.
Jämförande tester på mätning av vattenhalt kommer att utföras.
Om du har en refraktometer, ta med den till mötet.

Torsdagkvällar  21 april-15 sept. Kl 18.00                          
Vi träffas i bigården alla torsdagar för ” bisamvaro ” och för att vårda bigården. Ej 26 maj, Kr.h.dag.

Söndag 20 november Kl. 18.00 . Årsmöte på Hargs Gästgiveri.

Hitta till bigården: Tag vägen mot Ulrika ut ur Kisa samhälle. Ca 600 m efter att du lämnat Kisa samhälle svänger du vänster vid en skylt ”Bigård”. Du är framme när du passerat gaveln på en loge ett par hundra meter in på grusvägen.

Vid frågor om föreningen eller biodling i allmänhet, ta en kontakt på hulta_m@hotmail.com.